نام کالا قیمت تعداد حذف
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 25300000ریال

 آیفون 6s مدل 16 گیگابایت
 آیفون 6s مدل 16 گیگابایت
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 30000000ریال

 اپل آیفون 6s مدل 64 گیگابایت
 اپل آیفون 6s مدل 64 گیگابایت
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 29500000ریال

 آیفون 6s پلاس مدل 16 گیگابایت
 آیفون 6s پلاس مدل 16 گیگابایت
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 33900000ریال

 آیفون 6s پلاس مدل 64 گیگابایت
 آیفون 6s پلاس مدل 64 گیگابایت

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 20950000ریال

اپل  iPad Air 2 -64G wifi.4G
اپل  iPad Air 2 -64G wifi.4G

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 18250000ریال

اپل  iPad Air 2 -16G wifi.4G
اپل  iPad Air 2 -16G wifi.4G
 
قيمت 0ریال

اپل iPhone 6s
اپل iPhone 6s
 
قيمت 0ریال

اپل iPhone 6s Plus
اپل iPhone 6s Plus
 

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد
گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی
درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 29200000ریال

iphone 6 plus 128G silver
iphone 6 plus 128G silver
 

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 29600000ریال

iphone 6 plus 128G  gold
iphone 6 plus 128G  gold