نام کالا قیمت تعداد حذف
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 8750000ریال

HTC Desire 700 Dual Sim
HTC Desire 700 Dual Sim
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 7700000ریال

HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB
HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی به دوستان خود معرفی کنید

https://telegram.me/mobilechi1
 
قيمت 7100000ریال

HTC Desire 820G Plus Dual SIM Mobile Phone
HTC Desire 820G Plus Dual SIM Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد
قيمت 7400000ریال

HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts Mobile Phone
HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد
قيمت 10800000ریال

HTC Desire Eye Mobile Phone
HTC Desire Eye Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 13400000ریال

HTC One M8 Dual SIM - 16GB Mobile Phone
HTC One M8 Dual SIM - 16GB Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 12500000ریال

HTC One M8 - 32GB Mobile Phone
HTC One M8 - 32GB Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 16300000ریال

HTC One A9 - 16GB Mobile Phone
HTC One A9 - 16GB Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 15650000ریال

HTC One E8 Dual SIM Mobile Phone
HTC One E8 Dual SIM Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 9100000ریال

HTC One E9 Dual SIM Mobile Phone
HTC One E9 Dual SIM Mobile Phone