نام کالا قیمت تعداد حذف
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی 1 را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 3650000ریال

Lenovo Tab 2 A7-30HC Tablet - 16GB
Lenovo Tab 2 A7-30HC Tablet - 16GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 4850000ریال

Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 15000000ریال

 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE SM-T715/T715Y Tablet - 32GB
 Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE SM-T715/T715Y Tablet - 32GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 10800000ریال

 Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB
 Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@

 
قيمت 7550000ریال

Samsung Galaxy Tab E 9.6 3
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3