نام کالا قیمت تعداد حذف
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی 1 را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 6500000ریال

 Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling Tablet - 16GB
 Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling Tablet - 16GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 3450000ریال

Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB
Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی 1  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 5800000ریال

Lenovo TAB S8-50LC Tablet - 16GB
Lenovo TAB S8-50LC Tablet - 16GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 4750000ریال

Lenovo TAB 2 A8-50LC Dual SIM Tablet - 16GB
Lenovo TAB 2 A8-50LC Dual SIM Tablet - 16GB