نام کالا قیمت تعداد حذف

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 18,250,000ریال

اپل  iPad Air 2 -16G wifi.4G
اپل  iPad Air 2 -16G wifi.4G
 

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد
گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی
درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 28,200,000ریال

iphone 6 plus 64G gray
iphone 6 plus 64G gray
 

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد
گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی
درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 28,400,000ریال

iphone 6 plus 64G  gold
iphone 6 plus 64G  gold

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد
گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی
درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

 
قيمت 25,500,000ریال

iphone 6 plus 16G  gold
iphone 6 plus 16G  gold
 

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد
درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 25,700,000ریال

iphone 6 plus 16G  gold
iphone 6 plus 16G  gold
 

شماره تماس 09219511736-02122720677
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود
درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد


قيمت 25,550,000ریال

iphone 6 64G  gold
iphone 6 64G  gold