نام کالا قیمت تعداد حذف
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@

 
قيمت 7,550,000ریال

Samsung Galaxy Tab E 9.6 3
Samsung Galaxy Tab E 9.6 3
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@

 
قيمت 8,900,000ریال

BlackBerry Leap
BlackBerry Leap
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 17,800,000ریال

 BlackBerry Passport
 BlackBerry Passport
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 6,250,000ریال

BlackBerry Q10
BlackBerry Q10
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 6,200,000ریال

BlackBerry Z10
BlackBerry Z10
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 8,750,000ریال

HTC Desire 700 Dual Sim
HTC Desire 700 Dual Sim
 
قيمت 750,000ریال

Memory card 64 GB
Memory card 64 GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی  را به دوستان خود معرفی کنید

mobilechi1@


قيمت 7,700,000ریال

HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB
HTC Desire 816 Dual SIM - 8GB
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

کانال تلگرام موبایل چی به دوستان خود معرفی کنید

https://telegram.me/mobilechi1
 
قيمت 7,100,000ریال

HTC Desire 820G Plus Dual SIM Mobile Phone
HTC Desire 820G Plus Dual SIM Mobile Phone
تمامی رنگ ها موجود میباشد

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد
قيمت 7,400,000ریال

HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts Mobile Phone
HTC Desire 820s Dual SIM - D820ts Mobile Phone