نام کالا قیمت تعداد حذف
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه. بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 7,350,000ریال

هوآوی مدل Ascend G7 دو سیم‌کارت
هوآوی مدل Ascend G7 دو سیم‌کارت
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 4,130,000ریال

هوآوی اسند G730 دو سیم کارت
هوآوی اسند G730 دو سیم کارت
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 4,600,000ریال

 هوآوی آنر 3C دو سیم کارت - مدل U10
 هوآوی آنر 3C دو سیم کارت - مدل U10
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 5,000,000ریال

 هوآوی آنر 4C دو سیم کارته
 هوآوی آنر 4C دو سیم کارته
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 6,030,000ریال

هوآوی آنر مدل 4X دو سیم کارته
هوآوی آنر مدل 4X دو سیم کارته
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 8,650,000ریال

 هوآوی آنر 6 - مدل H60-L04
 هوآوی آنر 6 - مدل H60-L04
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 12,500,000ریال

 هوآوی آنر 6 پلاس دو سیم کارت
 هوآوی آنر 6 پلاس دو سیم کارت
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 17,300,000ریال

 هوآوی میت S دو سیم‌کارت مدل 32 گیگابایتی
 هوآوی میت S دو سیم‌کارت مدل 32 گیگابایتی
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 13,450,000ریال

 هوآوی اسند میت 7 دو سیم کارته - نسخه‌ی 32 گیگابایتی
 هوآوی اسند میت 7 دو سیم کارته - نسخه‌ی 32 گیگابایتی
تمامی رنگ ها موجود میباشد

گارانتی همراه سرویس خاورمیانه با 18ماه پشتیبانی

درصورت نیاز به سفارش مشتری گارانتی های دیگر ارائه میشود

درصورت نیاز به بیمه پارسیان و بیمه سامان ارئه می گردد

قيمت 10,850,000ریال

هوآوی P8 - نسخه‌ی 16 گیگابایتی دو سیم کارت
هوآوی P8 - نسخه‌ی 16 گیگابایتی دو سیم کارت